back to anima
ANIMA #1
Carrara White Marble    10 1/8" x 13 3/4" x 14 1/2"